۵ خرداد, ۱۴۰۳


  • انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp3, mp3, mov, mpeg, حداکثر اندازه فایل: ۱ MB.
  • این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .