۲۹ تیر, ۱۴۰۳
استانداری تهران

معرفی اعضا

فرهاد سرداری

رئیس شورای اسلامی

محمد موسوی

نائب رئیس شورای اسلامی

سعید اسدی

منشی اول

صادق اسدی

منشی دوم

حمیدرضا الله وردی

خزانه دار شورا

احمد نجفی

عضو شورا

علیرضا کاظمی

عضو شورا

طاهره آقا خانی

عضو شورا

مهدیه نعمتی

عضو شورا