۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳
استانداری تهران

اعضای شورا

اعضای شورا

مهدیه نعمتی

طاهره آقا خانی

علیرضا کاظمی

احمد نجفی

حمیدرضا الله وردی

صادق اسدی

سعید اسدی

محمد موسوی

فرهاد سرداری